JIA
      
Quick Search in JIA      Advanced Search  
福利彩票3d开奖结果
Office Online
  Submission Online
  Check Online
  Peer-Review Login
  DIR Login
  Editor-in-Chief Login
  Editorial Office Login

 
Current Issue
Advanced Online Publication
Archive
All Cover Illustrations
Search in JIA
Top 30 Read
Free E-mail Alert
Appendix associated with paper
  RSS
  JIA in ScienceDirect

   Journal of Agricultural
  Science (JAS)
 Pakistan Journal
  of Agricultural Sciences
 Asian-Australasian Journal
  of Animal Sciences (AJAS)
  for Agronomy
 International Journal
  of Agriculture,
  Environment and
  Biotechnology
 

   CAAS
 Elsevier
 National Agricultural
  Information System
 ESA European Society
  for Agronomy
 American Society of   Agronomy
 United States Department of   Agriculture
Online Before Printed
Note: The papers published below will continue to be available from this page until they are assigned to an issue. To see an article, click its [PDF] link. To review many abstracts, check the boxes to the left of the titles you want, and click the 'Selected articles' button. To see one abstract at a time, click its [Abstract] link.
  
  First page | Prev page | Next page | Last page Page 1of 61, 1822 records  
2020-03-27
(JIA-2019-1113) Susceptibility and tissue specificity of Spodoptera frugiperda to Junonia coenia densovirus
10.1016/S2095-3119(20)63163-X
CHEN Zu-wen, YANG Yan-chao, ZHANG Jian-feng, JIN Ming-hui, XIAO Yu-tao, XIA Zhi-chao, LIU Yuan-yuan, YU Sai-zhen, YANG Yong-bo, WANG Yuan, LI Yi, LIU Kai-yu
[Abstract] ( 2 ) [HTML 0 KB][PDF 9250 KB] (0)
(JIA-2019-1525)  First report of the South American tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick), in China
10.1016/S2095-3119(20)63165-3
ZHANG Gui-fen, MA De-ying, WANG Yu-sheng, GAO You-hua, LIU Wan-xue, ZHANG Rong, FU Wen-jun, XIAN Xiao-qing, WANG Jun, KUANG Men, WAN Fang-hao
[Abstract] ( 1 ) [HTML 0 KB][PDF 3231 KB] (0)
2020-03-26
(JIA-2019-0569) Variation in spectral characteristics of dissolved organic matter derived from rape straw of plants grown in Se-amended soil
10.1016/S2095-3119(19)62867-4
JIA Wei, ZHAO Xiao-hu, ZHAO Yuan-yuan, XU Jia-yang, MING Jia-jia, CAI Miao-miao, HU Cheng-xiao
[Abstract] ( 0 ) [HTML 0 KB][PDF 1403 KB] (0)
2020-03-24
(JIA-2019-0482)  Alphaherpesvirus-vectored vaccines against animal diseases: Current progresss
10.1016/S2095-3119(20)63175-6
HU Yang, WANG Ming-shu, CHENG An-chun, JIA Ren-yong, YANG Qiao, WU Ying, LIU Ma-feng, ZHAO Xin-xin, ZHU De-kang, CHEN Shun, ZHANG Sha-qiu, WANG Yin, GAO Qun, OU Xu-min, MAO Sai, WEN Xing-jian, XU Zhi-wen, CHEN Zheng-li, ZHU Ling, LUO Qi-hui, TIAN Bin, PAN Lei-chang, Mujeeb Ur REHMAN, LIU Yun-ya, YU Yan-ling, ZHANG Ling,CHEN Xiao-yue
[Abstract] ( 3 ) [HTML 0 KB][PDF 453 KB] (0)
2020-03-19
(JIA-2019-1281) Expression, regulation and binding affinity of fatty acid-binding protein 2 in Spodoptera litura
10.1016/S2095-3119(20)63167-7
WEN Liang, GAO Gui-ping, HUANG Zhi-qiang, ZHENG Si-chun, FENG Qi-li, LIU Lin
[Abstract] ( 1 ) [HTML 0 KB][PDF 1526 KB] (0)
2020-03-15
(JIA-2019-0660) Investigating structural impact of a valine to isoleucine substitution on anti-Müllerian hormone in silico and genetic association of the variant and AMH expression with egg production in chickens
10.1016/S2095-3119(20)63176-8
DANG Li-ping, LIU Rui-fang, ZHAO Wen-yan, ZHOU Wen-xin, MIN Yu-na, WANG Zhe-peng
[Abstract] ( 13 ) [HTML 0 KB][PDF 3715 KB] (1)
(JIA-2019-1033) Breeding of CMS maintainer lines through anther culture assisted by high resolution melting-based markers
10.1016/S2095-3119(20)63179-3
WANG Ping, BAI Yu-lu, WANG Min-xia, HU Bin-hua, PU Zhi-gang, ZHANG Zhi-yong, ZHANG Qiong, XU Deng-wu, LUO Wen-long, CHEN Zhi-qiang
[Abstract] ( 1 ) [HTML 0 KB][PDF 539 KB] (0)
(JIA-2019-0798) Calibration and validation of SiBcrop Model for simulating LAI and surface heat fluxes of winter wheat in the North China Plain
10.1016/S2095-3119(20)63178-1
CHEN Ying, LIU Feng-shan, TAO Fu-lu, GE Quan-sheng, JIANG Min, WANG Meng, ZHAO Feng-hua
[Abstract] ( 1 ) [HTML 0 KB][PDF 468 KB] (0)
(JIA-2019-1199)  The circulation of unique reassortment strains of infectious bursal disease virus in Pakistan
10.1016/S2095-3119(20)63183-5
Altaf HUSSAIN, WU Tian-tian, FAN Lin-jin, WANG Yu-long, Farooq Khalid MUHAMMAD, JIANG Nan, GAO Li, LI Kai, GAO Yu-long, LIU Chang-jun, CUI Hong-yu, PAN Qing, ZHANG Yan-ping, Asim ASLAM, Khan MUTI-UR-REHMAN, Muhammad Imran ARSHAD, Muhammad Imran ARSHAD, WANG Xiao-mei, QI Xiao-le
[Abstract] ( 3 ) [HTML 0 KB][PDF 580 KB] (0)
(JIA-2019-1398) Reduced square Bacillus thuringiensis insecticidal protein content of transgenic cotton under N deficit
10.1016/S2095-3119(20)63190-2
CHEN Yuan, LIU Zhen-yu, Leila I M Tambel, ZHANG Xiang, CHEN Yuan, CHEN De-hua
[Abstract] ( 1 ) [HTML 0 KB][PDF 333 KB] (0)
2020-03-13
(JIA-2019-1425) QTL mapping of seedling biomass and root traits under different nitrogen conditions in bread wheat (Triticum aestivum L.)
10.1016/S2095-3119(20)63192-6
YANG Meng-jiao, WANG Cai-rong, Muhammad Adeel HASSAN, WU Yu-ying, XIA Xian-chun, SHI Shu-bing, XIAO Yong-gui, HE Zhong-hu
[Abstract] ( 8 ) [HTML 0 KB][PDF 456 KB] (20)
2020-03-12
(JIA-2019-0805) Using an image segmentation and support vector machine method for identifying two locust species and instars
10.1016/S2095-3119(19)62865-0
Shuhan LU, YE Si-jing
[Abstract] ( 5 ) [HTML 0 KB][PDF 6840 KB] (8)
2020-03-11
(JIA-2019-0247) Effects of different molecular weights of chitosan on methane production and bacterial community structure in vitro 
10.1016/S2095-3119(20)63174-4
TONG Jin-jin, ZHANG Hua, WANG Jia, LIU Yun, MAO Sheng-yong, XIONG Ben-hai, JIANG Lin-shu
[Abstract] ( 6 ) [HTML 0 KB][PDF 3156 KB] (13)
2020-03-10
(JIA-2019-1391) Ultrastructural studies of seed coat and cotyledon during rapeseed maturation
10.1016/S2095-3119(20)63189-6
CAO Jian-bo, HE Li-min, Chinedu Charles NWAFOR, QIN Li-hong, ZHANG Chun-yu, SONG Yan-tun, HAO Rong
[Abstract] ( 17 ) [HTML 0 KB][PDF 937 KB] (5)
(JIA-2019-1407) Effects of different mechanical direct seeding methods on grain yield and lodging resistance of early indica rice in South China
10.1016/S2095-3119(20)63191-4
WANG Wen-xia, DU Jie, ZHOU Yan-zhi, ZENG Yong-jun, TAN Xue-ming, PAN Xiao-hua, SHI Qing-hua, WU Zi-ming, ZENG Yan-hua
[Abstract] ( 9 ) [HTML 0 KB][PDF 429 KB] (10)
(JIA-2019-1034)  Determination of soybean yield gap and potential production in Iran using modelling approach and GIS
10.1016/S2095-3119(20)63180-X
Alireza NEHBANDANI, Afshin SOLTANI, Ali RAHEMI-KARIZAKI, Amir DADRASI, Faranak NOURBAKHSH
[Abstract] ( 24 ) [HTML 0 KB][PDF 793 KB] (50)
(JIA-2019-0948) The wheat receptor-like cytoplasmic kinase TaRLCK1B is required for host immune response to the necrotrophic pathogen Rhizoctonia cerealis
10.1016/S2095-3119(20)63160-4
WU Tian-ci, ZHU Xiu-liang, Lü Liang-jie, CHEN Xi-yong, XU Gang-biao, ZHANG Zeng-yan
[Abstract] ( 15 ) [HTML 0 KB][PDF 486 KB] (29)
2020-03-09
(JIA-2019-1582) Kinetics of selenium absorption in ligated small intestinal loops of chicks
10.1016/S2095-3119(20)63194-X
LIU Guo-qing, ZHANG Shu-min, AN Zhi-min, FENG Yan-zhong, DONG Xue-yu, LI Su-fen, LU Lin, ZHANG Li-yang, WANG Run-lian, LUO Xu-gang, LIAO Xiu-dong
[Abstract] ( 14 ) [HTML 0 KB][PDF 316 KB] (6)
(JIA-2018-1239)  Effects of UV-B treatment on controlling lignification and quality of bamboo (Phyllostachys prominens) shoots without sheaths during cold storage
10.1016/S2095-3119(20)63170-7
ZHENG Jian, LI Sheng-e, Maratab ALI, HUANG Qi-hui, ZHNEG Xiao-lin, PANG Lin-jiang
[Abstract] ( 2 ) [HTML 0 KB][PDF 1022 KB] (0)
(JIA-2019-0629) Genome-wide identification and expression analysis of asparagine synthetase family in apple 
10.1016/S2095-3119(20)63171-9
YUAN Xi-sen, YU Zi-peng, LIU Lin, XU Yang, ZHANG Lei, HAN De-guo, ZHANG Shi-zhong
[Abstract] ( 14 ) [HTML 0 KB][PDF 969 KB] (4)
(JIA-2019-0553) Effects of INA on postharvest blue and green molds and anthracnose decay in citrus fruit
10.1016/S2095-3119(20)63169-0
JING Jia-yi, ZHANG Hong-yan, XUE Yao-bi, ZENG Kai-fang
[Abstract] ( 2 ) [HTML 0 KB][PDF 518 KB] (0)
(JIA-2019-0914) Genome-wide identification and expression analysis of anthocyanin biosynthetic genes in Brassica juncea
10.1016/S2095-3119(20)63172-0
ZHANG Da-wei, LIU Li-li, ZHOU Ding-gang, LIU Xian-jun, LIU Zhong-song, YAN Ming-li
[Abstract] ( 18 ) [HTML 0 KB][PDF 1318 KB] (4)
2020-03-08
(JIA-2019-1438) Laboratory-based flight performance of the fall armyworm Spodoptera frugiperda
10.1016/S2095-3119(20)63166-5
GE Shi-shuai, HE Li-mei, HE Wei, YAN Ran, Kris A. G. WYCKHUYS, WU Kong-ming
[Abstract] ( 1 ) [HTML 0 KB][PDF 494 KB] (0)
2020-03-06
(JIA-2020-0022) Alginate oligosaccharides preparation, biological activities and their application in livestock and poultry
10.1016/S2095-3119(20)63195-1
LIU Ming, LIU Lei, ZHANG Hong-fu, YI Bao, Nadia Everaert
[Abstract] ( 1 ) [HTML 0 KB][PDF 355 KB] (0)
(JIA-2019-0721) PGC-1α differentially regulates the mRNA expression profiles of genes related to myofiber type specificity in chicken 
 
10.1016/S2095-3119(20)63177-X
SHAN Yan-ju, JI Gai-ge, ZOU Jian-min, ZHANG Ming, TU Yun-jie, LIU Yi-fan, JU Xiao-jun, SHU Jing-ting
[Abstract] ( 1 ) [HTML 0 KB][PDF 6752 KB] (0)
(JIA-2019-1327)  Rapid detection of Pseudomonas aeruginosa by cross priming amplification
10.1016/S2095-3119(20)63187-2
XIANG Yong, YAN Ling, ZHENG Xiao-cui, LI Li-zhen, LIU Peng, CAO Wei-sheng
[Abstract] ( 1 ) [HTML 0 KB][PDF 12015 KB] (0)
(JIA-2019-1291) Detection of antimicrobial resistance and virulence-related genes in Streptococcus uberis and Streptococcus parauberis isolated from clinical bovine mastitis cases in northwestern China 
10.1016/S2095-3119(20)63185-9
ZHANG Hang, YANG Feng, LI Xin-pu, LUO Jin-yin, WANG Ling, ZHOU Yu-long, YAN Yong, WANG Xu-rong, LI Hong-sheng
[Abstract] ( 2 ) [HTML 0 KB][PDF 291 KB] (0)
2020-03-05
(JIA-2020-0182) Identification of blast-resistance loci through genome-wide association analysis in foxtail millet (Setaria italica (L.) Beauv.)
10.1016/S2095-3119(20)63196-3
LI Zhi-jiang, JIA Guan-qing, LI Xiang-yu, LI Yi-chu, ZHI Hui, TANG Sha, MA Jin-feng, ZHANG Shuo, LI Yan-dong, SHANG Zhong-Lin, DIAO Xian-min
[Abstract] ( 3 ) [HTML 0 KB][PDF 435 KB] (0)
2020-03-02
(JIA-2019-0823) High-throughput phenotyping identifies plant growth differences under well-watered and drought treatments
10.1016/S2095-3119(20)63154-9
Seth Tolley, Yang Yang, Mohsen Mohammadi
[Abstract] ( 5 ) [HTML 0 KB][PDF 544 KB] (10)
(JIA-2019-0871) Rejuvenating soybean (Glycine max L.) growth and development through slight shade stress
10.1016/S2095-3119(20)63159-8
WEN Bing-xiao, Sajad Hussain, YANG Jia-yue, WANG Shan, ZHANG Yi, QIN Si-si, XU Mei, YANG Wen-yu, LIU Wei-guo*
[Abstract] ( 5 ) [HTML 0 KB][PDF 571 KB] (11)
  First page | Prev page | Next page | Last page Page 1of 61, 1822 records  
Copyright © 2015 ChinaAgriSci.com, All Rights Reserved
Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) No. 12 South Street, Zhongguancun, Beijing 100081, P. R. China
http://www.gwmdot.live   JIA E-mail: [email protected]