JIA
      
Quick Search in JIA      Advanced Search  
福利彩票3d开奖结果
Office Online
  Submission Online
  Check Online
  Peer-Review Login
  DIR Login
  Editor-in-Chief Login
  Editorial Office Login

 
Current Issue
Advanced Online Publication
Archive
All Cover Illustrations
Search in JIA
Top 30 Read
Free E-mail Alert
Appendix associated with paper
  RSS
  JIA in ScienceDirect

   Journal of Agricultural
  Science (JAS)
 Pakistan Journal
  of Agricultural Sciences
 Asian-Australasian Journal
  of Animal Sciences (AJAS)
  for Agronomy
 International Journal
  of Agriculture,
  Environment and
  Biotechnology
 

   CAAS
 Elsevier
 National Agricultural
  Information System
 ESA European Society
  for Agronomy
 American Society of   Agronomy
 United States Department of   Agriculture
 

IF(JCR): 1.337
Rank (AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY): 18/56 Q2
Open Access from 2019

Editorial-in-Chief: WAN Jian-min
Sponsored by CAAS
Co-sponsored by CAASS
Published by Elsevier B.V.
Journal of Integrative Agriculture (JIA), formerly Agricultural Sciences in China (ASC), founded in 2002, is sponsored by the Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS),co-sponsored by Chinese Association of Agricultural Science Societies (CAASS) and superintended by Ministry of Agriculture and Rural Affairs of China . JIA is a peer-reviewed and...   More...
2020, Vol.19 No.5   Published 01 April 2020
Catalog
PDF
Crop Science
Identification of long-grain chromosome segment substitution line Z744 and QTL analysis for agronomic traits in rice
MA Fu-ying, DU Jie, WANG Da-chuan, WANG Hui, ZHAO Bing-bing, HE Guang-hua, YANG Zheng-lin, ZHANG Ting, WU Ren-hong, ZHAO Fang-ming
2020, 19 (5): 1163-1169 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62751-6
Bioinformatic identification and analyses of the non-specific lipid transfer proteins in wheat
FANG Zheng-wu, HE Yi-qin, LIU Yi-ke, JIANG Wen-qiang, SONG Jing-han, WANG Shu-ping, MA Dong-fang, YIN Jun-liang
2020, 19 (5): 1170-1185 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62776-0
Development and identification of glyphosate-tolerant transgenic soybean via direct selection with glyphosate
GUO Bing-fu, HONG Hui-long, HAN Jia-nan, ZHANG Li-juan, LIU Zhang-xiong, GUO Yong, QIU Li-juan
2020, 19 (5): 1186-1196 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62747-4
Effect of wide-narrow row arrangement in mechanical pot-seedling transplanting and plant density on yield formation and grain quality of japonica rice
HU Qun, JIANG Wei-qin, QIU Shi, XING Zhi-peng, HU Ya-jie, GUO Bao-wei, LIU Guo-dong, GAO Hui, ZHANG Hong-cheng, WEI Hai-yan
2020, 19 (5): 1197-1214 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62800-5
Improved soil characteristics in the deeper plough layer can increase grain yield of winter wheat
CHEN Jin, PANG Dang-wei, JIN Min, LUO Yong-li, LI Hao-yu, LI Yong, WANG Zhen-lin
2020, 19 (5): 1215-1226 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62679-1
Interacting leaf dynamics and environment to optimize maize sowing date in North China Plain
TIAN Bei-jing, ZHU Jin-cheng, LIU Xi-wei, HUANG Shou-bing, WANG Pu
2020, 19 (5): 1227-1240 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62831-5
Optimizing agronomic practices for closing rapeseed yield gaps under intensive cropping systems in China
ZHANG Zhi, CONG Ri-huan, REN Tao, LI Hui, ZHU Yun, LU Jian-wei
2020, 19 (5): 1241-1249 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62748-6
Horticulture
Genome-wide identification and expression analysis of anthocyanin biosynthetic genes in Brassica juncea
ZHANG Da-wei, LIU Li-li, ZHOU Ding-gang, LIU Xian-jun, LIU Zhong-song, YAN Ming-li
2020, 19 (5): 1250-1260 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(20)63172-0
Genome-wide identification and expression analysis of asparagine synthetase family in apple
YUAN Xi-sen, YU Zi-peng, LIU Lin, XU Yang, ZHANG Lei, HAN De-guo, ZHANG Shi-zhong
2020, 19 (5): 1261-1273 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(20)63171-9
Plant Protection
Rapid detection of potato late blight using a loop-mediated isothermal amplification assay
KONG Liang, WANG Hui-bin, WANG Shuai-shuai, XU Ping-ping, ZHANG Ruo-fang, DONG Suo-meng, ZHENG Xiao-bo
2020, 19 (5): 1274-1282 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62816-9
Monoclonal antibody-based serological detection of potato virus M in potato plants and tubers
ZHANG Yu, GAO Yan-ling, HE Wan-qin, WANG Ya-qin, QIAN Ya-juan, ZHOU Xue-ping, WU Jian-xiang
2020, 19 (5): 1283-1291 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62755-3
MmNet: Identifying Mikania micrantha Kunth in the wild via a deep Convolutional Neural Network
QIAO Xi, LI Yan-zhou, SU Guang-yuan, TIAN Hong-kun, ZHANG Shuo, SUN Zhong-yu, YANG Long, WAN Fang-hao, QIAN Wan-qiang
2020, 19 (5): 1292-1300 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62829-7
Using an image segmentation and support vector machine method for identifying two locust species and instars
Shuhan LU, YE Si-jing
2020, 19 (5): 1301-1313 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62865-0
Animal Science · Veterinary Medicine
Genome-wide detection of selective signatures in a Jinhua pig population
XU Zhong, SUN Hao, ZHANG Zhe, Zhao Qing-bo, Babatunde Shittu Olasege, Li Qiu-meng, Yue Yang, Ma Pei-pei, Zhang Xiang-zhe, Wang Qi-shan, Pan Yu-chun
2020, 19 (5): 1314-1322 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62833-9
Effect of transferring lignocellulose-degrading bacteria from termite to rumen fluid of sheep on in vitro gas production, fermentation parameters, microbial populations and enzyme activity
Ayoub AZIZI, Afrooz SHARIFI, Hasan FAZAELI, Arash AZARFAR, Arjan JONKER, Ali KIANI
2020, 19 (5): 1323-1331 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62854-6
Lactate dehydrogenase: An important molecule involved in acetamizuril action against Eimeria tenella
LIU Li-li, FEI Chen-zhong, DONG Hui, ZHANG Ke-yu, Fu Jian-jun, LI Tao, XUE Fei-qun
2020, 19 (5): 1332-1339 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62845-5
Agro-ecosystem & Environment
Strategies for timing nitrogen fertilization of pear trees based on the distribution, storage, and remobilization of 15N from seasonal application of (15N H4)2SO4
JIANG Hai-bo, LI Hong-xu, ZHAO Ming-xin, MEI Xin-lan, KANG Ya-long, DONG Cai-xia, XU Yang-chun
2020, 19 (5): 1340-1353 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62758-9
Long-term fertilization leads to specific PLFA finger-prints in Chinese Hapludults soil
WANG Qi-qi, LIU Ling-ling, LI Yu, QIN Song, WANG Chuan-jie, CAI An-dong, WU Lei, XU Ming-gang, ZHANG Wen-ju
2020, 19 (5): 1354-1362 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62866-2
The effects of water and nitrogen on the roots and yield of upland and paddy rice
ZHANG Ya-jie, XU Jing-nan, CHENG Ya-dan, WANG Chen, LIU Gao-sheng, YANG Jian-chang
2020, 19 (5): 1363-1374 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62811-X
The effects of calcium combined with chitosan amendment on the bioavailability of exogenous Pb in calcareous soil
CHANG Hui-qing, WANG Qi-zhen, LI Zhao-jun, WU Jie, XU Xiao-feng, SHI Zhao-yong
2020, 19 (5): 1375-1386 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(19)62861-3
Food Science
Effects of UV-B treatment on controlling lignification and quality of bamboo (Phyllostachys prominens) shoots without sheaths during cold storage
ZHENG Jian, LI Sheng-e, Maratab ALI, HUANG Qi-hui, ZHNEG Xiao-lin, PANG Lin-jiang
2020, 19 (5): 1387-1395 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(20)63170-7
Effects of INA on postharvest blue and green molds and anthracnose decay in citrus fruit
JING Jia-yi, ZHANG Hong-yan, XUE Yao-bi, ZENG Kai-fang
2020, 19 (5): 1396-1406 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(20)63169-0
Letter
QTL-allele matrix detected from RTM-GWAS is a powerful tool for studies in genetics, evolution, and breeding by design of crops
HE Jian-bo, GAI Jun-yi
2020, 19 (5): 1407-1410 | AbstractPDF in ScienceDirect|
doi: 10.1016/S2095-3119(20)63199-9
JIA Call for Papers: Impact of COVID-19 on Agriculture & Farmers
CALL FOR PAPERS FOR SPECIAL FOCUS OF CSFV, 2019
2019 International Symposium for Classical Swine Fever
中國獸醫藥品監察所關于舉辦“2019豬瘟國際學術研討會”的通知
2019年生物科技創新研討會(BioNewForum)會議通知
2018年中國科技期刊農林學科年度優秀論文獲獎名單
歡迎使用JIA編輯部潤色服務
Call for papers for the “Biological Control” Special Issue of JIA
“動物流感病毒”專題約稿函
Name List for Outstanding Contribution in Reviewing in 2017
 
 
 
Copyright © 2015 ChinaAgriSci.com, All Rights Reserved
Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) No. 12 South Street, Zhongguancun, Beijing 100081, P. R. China
http://www.gwmdot.live   JIA E-mail: [email protected]